English Language Русский Язык
phones
Dreamville logo

Наличности - Секция A, B, C - Роял Дриймс

Апартамент № Вход Брой спални Етаж РЗП
(кв.м.)
Идеални части
от сградата (кв.м.)
Общо РЗП
(кв.м)
Статус
Апартамент A1 A 1 спалня партерен етаж 46.7 7.98 54.68 продаден
Апартамент A2 A 2 спални партерен етаж 69.7 12.02 81.72 продаден
Апартамент A3 A Студио сутерен 32.3 5.63 37.93 продаден
Апартамент A4 A Студио партерен етаж 29.2 5.09 34.29 продаден
Апартамент A5 A Студио партерен етаж 30.8 5.36 36.16 продаден
Апартамент A6 A Студио партерен етаж 29.2 4.79 33.99 продаден
Апартамент A7 A Студио партерен етаж 35.8 5.88 41.68 продаден
Апартамент B2 B 2 спални партерен етаж 68.2 11.65 79.85 продаден
Магазин B1 B партерен етаж 47.7 8.5 56.2 продаден
Ресторант C партерен етаж 304.3 54.25 358.55 резервиран
Апартамент A8 A 1 спалня 1 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент A9 A 2 спални 1 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент A10 A Студио 1 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент A11 A Студио 1 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент A12 A Студио 1 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент A13 A Студио 1 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент A14 A Студио 1 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент B3 B 2 спални 1 етаж 81.4 14.51 95.91 продаден
Апартамент B4 B 1 спалня 1 етаж 53.5 9.82 63.32 продаден
Апартамент B5 B 1 спалня 1 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент B6 B 1 спалня 1 етаж 46.4 8.18 54.58 продаден
Апартамент B7 B 1 спалня 1 етаж 51.2 9.03 60.23 продаден
Апартамент C1 C 1 спалня 1 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C2 C 1 спалня 1 етаж 47.3 8.34 55.64 продаден
Апартамент C3 C 1 спалня 1 етаж 53.6 9.84 63.44 продаден
Апартамент C4 C 1 спалня 1 етаж 53.5 9.82 63.32 продаден
Апартамент C5 C 2 спални 1 етаж 81.4 14.51 95.91 продаден
Апартамент A15 A 1 спалня 2 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент A16 A 2 спални 2 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент A17 A Студио 2 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент A18 A Студио 2 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент A19 A Студио 2 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент A20 A Студио 2 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент A21 A Студио 2 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент B8 B 2 спални 2 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент B9 B 1 спалня 2 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент B10 B 1 спалня 2 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент B11 B 1 спалня 2 етаж 46.4 8.52 54.92 продаден
Апартамент B12 B 1 спалня 2 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C6 C 1 спалня 2 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C7 C 1 спалня 2 етаж 47.3 8.69 55.99 продаден
Апартамент C8 C 1 спалня 2 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент C9 C 1 спалня 2 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент C10 C 2 спални 2 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент A22 A 1 спалня 3 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент A23 A 2 спални 3 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент A24 A Студио 3 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент A25 A Студио 3 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент A26 A Студио 3 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент A27 A Студио 3 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент A28 A Студио 3 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент B13 B 2 спални 3 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент B14 B 1 спалня 3 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент B15 B 1 спалня 3 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент B16 B 1 спалня 3 етаж 46.4 8.52 54.92 продаден
Апартамент B17 B 1 спалня 3 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C11 C 1 спалня 3 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C12 C 1 спалня 3 етаж 47.3 8.69 55.99 продаден
Апартамент C13 C 1 спалня 3 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент C14 C 1 спалня 3 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент C15 C 2 спални 3 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент A29 A 1 спалня 4 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент A30 A 2 спални 4 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент A31 A Студио 4 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент A32 A Студио 4 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент A33 A Студио 4 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент A34 A Студио 4 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент A35 A Студио 4 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент B18 B 2 спални 4 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент B19 B 1 спалня 4 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент B20 B 1 спалня 4 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент B21 B 1 спалня 4 етаж 46.4 8.52 54.92 продаден
Апартамент B22 B 1 спалня 4 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C16 C 1 спалня 4 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент C17 C 1 спалня 4 етаж 47.3 8.69 55.99 продаден
Апартамент C18 C 1 спалня 4 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент C19 C 1 спалня 4 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент C20 C 2 спални 4 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент A36 A 1 спалня 5 етаж 55.1 9.72 64.82 продаден
Апартамент A37 A 1 спалня 5 етаж 56.3 10.02 66.32 продаден
Апартамент A38 A Студио 5 етаж 36 6.47 42.47 продаден
Апартамент A39 A Студио 5 етаж 42.6 7.66 50.26 продаден
Апартамент A40 A Студио 5 етаж 35.9 6.08 41.98 продаден
Апартамент A41 A Студио 5 етаж 44 7.45 51.45 продаден
Апартамент B23 B 2 спални 5 етаж 78.6 13.45 92.05 продаден
Апартамент B24 B 1 спалня 5 етаж 51.6 9.1 60.7 продаден
Апартамент B25 B 1 спалня 5 етаж 51.7 9.12 60.82 продаден
Апартамент B26 B 1 спалня 5 етаж 46.4 8.02 54.42 продаден
Апартамент B27 B 1 спалня 5 етаж 48.9 8.28 57.18 продаден
Апартамент C21 C 1 спалня 5 етаж 48.9 8.28 57.18 продаден
Апартамент C22 C 1 спалня 5 етаж 47.3 8.18 55.48 продаден
Апартамент C23 C 1 спалня 5 етаж 51.7 9.12 60.82 продаден
Апартамент C24 C 1 спалня 5 етаж 51.6 9.1 60.7 продаден
Апартамент C25 C 2 спални 5 етаж 78.6 13.45 92.05 продаден

Какво ново