English Language Русский Язык
phones
Dreamville logo

Наличности - Роял Дриймс

Апартамент № Вход Брой спални Етаж РЗП
(кв.м.)
Идеални части
от сградата (кв.м.)
Общо РЗП
(кв.м)
Статус
Апартамент A1 A 1 спалня партерен етаж 46.7 7.98 54.68 продаден
Кафе-бар партерен етаж 94.9 16.92 111.82 резервиран
Апартамент A2 A 2 спални партерен етаж 69.7 12.02 81.72 продаден
Магазин D1 D партерен етаж 48.9 8.72 57.62 продаден
Апартамент A3 A Студио сутерен 32.3 5.63 37.93 продаден
Апартамент E1 E Студио партерен етаж 23.1 4.02 27.12 продаден
Апартамент A4 A Студио партерен етаж 29.2 5.09 34.29 продаден
Апартамент E2 E 1 спалня партерен етаж 46.5 8.1 54.6 продаден
Апартамент A5 A Студио партерен етаж 30.8 5.36 36.16 продаден
Апартамент E3 E 2 спални партерен етаж 68 11.27 79.27 продаден
Апартамент A6 A Студио партерен етаж 29.2 4.79 33.99 продаден
Апартамент E4 E Студио 1 етаж 35.4 5.69 41.09 продаден
Апартамент A7 A Студио партерен етаж 35.8 5.88 41.68 продаден
Апартамент F1 F 1 спалня партерен етаж 48.1 7.73 55.83 продаден
Апартамент B2 B 2 спални партерен етаж 68.2 11.65 79.85 продаден
Апартамент F2 F 2 спални партерен етаж 72.8 12.07 84.87 продаден
Магазин B1 B партерен етаж 47.7 8.5 56.2 продаден
Апартамент F3 F 1 спалня партерен етаж 45 7.84 52.84 продаден
Ресторант C партерен етаж 304.3 54.25 358.55 резервиран
Апартамент F4 F 1 спалня партерен етаж 45.8 7.98 53.78 продаден
Апартамент A8 A 1 спалня 1 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент G2 G 1 спалня партерен етаж 42.2 6.78 48.98 продаден
Апартамент A9 A 2 спални 1 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент G3 G 1 спалня партерен етаж 45.6 7.94 53.54 продаден
Апартамент A10 A Студио 1 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент G4 G 1 спалня партерен етаж 45.5 7.92 53.42 продаден
Апартамент A11 A Студио 1 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Магазин G1 G партерен етаж 48.4 8.63 57.03 продаден
Апартамент A12 A Студио 1 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент D2 D 2 спални 1 етаж 81.2 14.47 95.67 продаден
Апартамент A13 A Студио 1 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент D3 D 1 спалня 1 етаж 51.6 9.66 61.26 продаден
Апартамент A14 A Студио 1 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент D4 D Студио 1 етаж 35.6 6.41 42.01 продаден
Апартамент B3 B 2 спални 1 етаж 81.4 14.51 95.91 продаден
Апартамент D5 D Студио 1 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент B4 B 1 спалня 1 етаж 53.5 9.82 63.32 продаден
Апартамент D6 D Студио 1 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент B5 B 1 спалня 1 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент D7 D Студио 1 етаж 38 6.7 44.7 продаден
Апартамент B6 B 1 спалня 1 етаж 46.4 8.18 54.58 продаден
Апартамент E5 E 2 спални 1 етаж 72.8 13.24 86.04 продаден
Апартамент B7 B 1 спалня 1 етаж 51.2 9.03 60.23 продаден
Апартамент E6 E 1 спалня 1 етаж 53.3 10.18 63.48 продаден
Апартамент C1 C 1 спалня 1 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент E7 E 2 спални 1 етаж 79.7 14.49 94.19 продаден
Апартамент C2 C 1 спалня 1 етаж 47.3 8.34 55.64 продаден
Апартамент F5 F 2 спални 1 етаж 85 15.46 100.46 продаден
Апартамент C3 C 1 спалня 1 етаж 53.6 9.84 63.44 продаден
Апартамент F6 F 1 спалня 1 етаж 51.5 9.84 61.34 продаден
Апартамент C4 C 1 спалня 1 етаж 53.5 9.82 63.32 продаден
Апартамент F7 F 1 спалня 1 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент C5 C 2 спални 1 етаж 81.4 14.51 95.91 продаден
Апартамент F8 F 1 спалня 1 етаж 55.5 9.79 65.29 продаден
Апартамент A15 A 1 спалня 2 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент F9 F 1 спалня 1 етаж 55.4 9.77 65.17 продаден
Апартамент A16 A 2 спални 2 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент G5 G 1 спалня 1 етаж 49.3 8.69 57.99 продаден
Апартамент A17 A Студио 2 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент G6 G 1 спалня 1 етаж 50.1 9.2 59.3 продаден
Апартамент A18 A Студио 2 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент G7 G 1 спалня 1 етаж 52.7 10.07 62.77 продаден
Апартамент A19 A Студио 2 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент G8 G 1 спалня 1 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент A20 A Студио 2 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент G9 G 1 спалня 1 етаж 57.2 10.09 67.29 продаден
Апартамент A21 A Студио 2 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент D8 D 2 спални 2 етаж 81.2 14.77 95.97 продаден
Апартамент B8 B 2 спални 2 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент D9 D 1 спалня 2 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент B9 B 1 спалня 2 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент D10 D Студио 2 етаж 35.6 6.41 42.01 продаден
Апартамент B10 B 1 спалня 2 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент D11 D Студио 2 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент B11 B 1 спалня 2 етаж 46.4 8.52 54.92 продаден
Апартамент D12 D Студио 2 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент B12 B 1 спалня 2 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент D13 D Студио 2 етаж 38 6.84 44.84 продаден
Апартамент C6 C 1 спалня 2 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент E8 E 2 спални 2 етаж 72.8 13.24 86.04 продаден
Апартамент C7 C 1 спалня 2 етаж 47.3 8.69 55.99 продаден
Апартамент E9 E 1 спалня 2 етаж 53.3 10.18 63.48 продаден
Апартамент C8 C 1 спалня 2 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент E10 E 2 спални 2 етаж 79.7 14.49 94.19 продаден
Апартамент C9 C 1 спалня 2 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент F10 F 2 спални 2 етаж 85 15.46 100.46 продаден
Апартамент C10 C 2 спални 2 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент F11 F 1 спалня 2 етаж 51.5 9.84 61.34 продаден
Апартамент A22 A 1 спалня 3 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент F12 F 1 спалня 3 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент A23 A 2 спални 3 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент F13 F 1 спалня 2 етаж 55.5 10.19 65.69 продаден
Апартамент F14 F 1 спалня 2 етаж 55.4 9.77 65.17 продаден
Апартамент A24 A Студио 3 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент G10 G 1 спалня 2 етаж 49.3 8.69 57.99 продаден
Апартамент A25 A Студио 3 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент G11 G 1 спалня 2 етаж 50.1 9.39 59.49 продаден
Апартамент A26 A Студио 3 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент G12 G 1 спалня 2 етаж 52.7 10.07 62.77 продаден
Апартамент A27 A Студио 3 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент G13 G 1 спалня 2 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент A28 A Студио 3 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент G14 G 1 спалня 2 етаж 57.2 10.51 67.71 продаден
Апартамент B13 B 2 спални 3 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент D14 D 2 спални 3 етаж 81.2 14.77 95.97 продаден
Апартамент B14 B 1 спалня 3 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент B15 B 1 спалня 3 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент D15 D 1 спалня 3 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент B16 B 1 спалня 3 етаж 46.4 8.52 54.92 продаден
Апартамент D16 D Студио 3 етаж 35.6 6.41 42.01 продаден
Апартамент B17 B 1 спалня 3 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент D17 D Студио 3 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент C11 C 1 спалня 3 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент D18 D Студио 3 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент C12 C 1 спалня 3 етаж 47.3 8.69 55.99 продаден
Апартамент D19 D Студио 3 етаж 38 6.84 44.84 продаден
Апартамент C13 C 1 спалня 3 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент E11 E 2 спални 3 етаж 72.8 13.24 86.04 продаден
Апартамент C14 C 1 спалня 3 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент E12 E 1 спалня 3 етаж 53.3 10.18 63.48 продаден
Апартамент C15 C 2 спални 3 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент E13 E 2 спални 3 етаж 79.7 14.49 94.19 продаден
Апартамент A29 A 1 спалня 4 етаж 55.1 10.32 65.42 продаден
Апартамент F15 F 2 спални 3 етаж 85 15.46 100.46 продаден
Апартамент A30 A 2 спални 4 етаж 77.3 14.62 91.92 продаден
Апартамент F16 F 1 спалня 3 етаж 51.5 9.84 61.34 продаден
Апартамент A31 A Студио 4 етаж 35.7 6.82 42.52 продаден
Апартамент F17 F 1 спалня 3 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент A32 A Студио 4 етаж 34.3 6.55 40.85 продаден
Апартамент A33 A Студио 4 етаж 36.5 6.97 43.47 продаден
Апартамент F18 F 1 спалня 3 етаж 55.5 10.19 65.69 продаден
Апартамент A34 A Студио 4 етаж 35.4 6.37 41.77 продаден
Апартамент F19 F 1 спалня 3 етаж 55.4 9.77 65.17 продаден
Апартамент A35 A Студио 4 етаж 44 7.92 51.92 продаден
Апартамент G15 G 1 спалня 3 етаж 49.3 8.69 57.99 продаден
Апартамент B18 B 2 спални 4 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент G16 G 1 спалня 3 етаж 50.1 9.39 59.49 продаден
Апартамент B19 B 1 спалня 4 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент G17 G 1 спалня 3 етаж 52.7 10.07 62.77 продаден
Апартамент B20 B 1 спалня 4 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент G18 G 1 спалня 3 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент B21 B 1 спалня 4 етаж 46.4 8.52 54.92 продаден
Апартамент G19 G 1 спалня 3 етаж 57.2 10.51 67.71 продаден
Апартамент B22 B 1 спалня 4 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент D20 D 2 спални 4 етаж 81.2 14.77 95.97 продаден
Апартамент C16 C 1 спалня 4 етаж 51.2 9.22 60.42 продаден
Апартамент D21 D 1 спалня 4 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент C17 C 1 спалня 4 етаж 47.3 8.69 55.99 продаден
Апартамент D22 D Студио 4 етаж 35.6 6.41 42.01 продаден
Апартамент C18 C 1 спалня 4 етаж 53.6 10.04 63.64 продаден
Апартамент D23 D Студио 4 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент C19 C 1 спалня 4 етаж 53.5 10.02 63.52 продаден
Апартамент D24 D Студио 4 етаж 35.5 6.39 41.89 продаден
Апартамент C20 C 2 спални 4 етаж 81.4 14.8 96.2 продаден
Апартамент D25 D Студио 4 етаж 38 6.84 44.84 продаден
Апартамент A36 A 1 спалня 5 етаж 55.1 9.72 64.82 продаден
Апартамент E14 E 2 спални 4 етаж 72.8 13.24 86.04 продаден
Апартамент A37 A 1 спалня 5 етаж 56.3 10.02 66.32 продаден
Апартамент E15 E 1 спалня 4 етаж 53.3 10.18 63.48 продаден
Апартамент A38 A Студио 5 етаж 36 6.47 42.47 продаден
Апартамент E16 E 2 спални 4 етаж 79.7 14.49 94.19 продаден
Апартамент A39 A Студио 5 етаж 42.6 7.66 50.26 продаден
Апартамент F20 F 2 спални 4 етаж 85 15.46 100.46 продаден
Апартамент A40 A Студио 5 етаж 35.9 6.08 41.98 продаден
Апартамент F21 F 1 спалня 4 етаж 51.5 9.84 61.34 продаден
Апартамент A41 A Студио 5 етаж 44 7.45 51.45 продаден
Апартамент F22 F 1 спалня 4 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент B23 B 2 спални 5 етаж 78.6 13.45 92.05 продаден
Апартамент F23 F 1 спалня 4 етаж 55.5 10.19 65.69 продаден
Апартамент B24 B 1 спалня 5 етаж 51.6 9.1 60.7 продаден
Апартамент F24 F 1 спалня 4 етаж 55.4 9.77 65.17 продаден
Апартамент B25 B 1 спалня 5 етаж 51.7 9.12 60.82 продаден
Апартамент G20 G 1 спалня 4 етаж 49.3 8.69 57.99 продаден
Апартамент B26 B 1 спалня 5 етаж 46.4 8.02 54.42 продаден
Апартамент G21 G 1 спалня 4 етаж 50.1 9.39 59.49 продаден
Апартамент B27 B 1 спалня 5 етаж 48.9 8.28 57.18 продаден
Апартамент G22 G 1 спалня 4 етаж 52.7 10.07 62.77 продаден
Апартамент C21 C 1 спалня 5 етаж 48.9 8.28 57.18 продаден
Апартамент G23 G 1 спалня 4 етаж 51.6 9.86 61.46 продаден
Апартамент C22 C 1 спалня 5 етаж 47.3 8.18 55.48 продаден
Апартамент G24 G 1 спалня 4 етаж 57.2 10.51 67.71 продаден
Апартамент C23 C 1 спалня 5 етаж 51.7 9.12 60.82 продаден
Апартамент D26 D 2 спални 5 етаж 74.7 12.78 87.48 продаден
Апартамент C24 C 1 спалня 5 етаж 51.6 9.1 60.7 продаден
Апартамент D27 D 1 спалня 5 етаж 51.6 9.28 60.88 продаден
Апартамент C25 C 2 спални 5 етаж 78.6 13.45 92.05 продаден
Апартамент D28 D Студио 5 етаж 35.6 6.03 41.63 продаден
Апартамент D29 D 1 спалня 5 етаж 66.1 11.2 77.3 продаден
Апартамент E17 E 1 спалня 5 етаж 65.7 11.36 77.06 продаден
Апартамент E18 E 1 спалня 5 етаж 51.5 9.26 60.76 продаден
Апартамент E19 E 2 спални 5 етаж 73.3 12.54 85.84 продаден
Апартамент F25 F 2 спални 4 етаж 85 14.55 99.55 продаден
Апартамент F26 F 1 спалня 5 етаж 51.5 9.26 60.76 продаден
Апартамент F27 F 1 спалня 5 етаж 51.6 9.28 60.88 продаден
Апартамент F28 F 1 спалня 5 етаж 49.7 8.59 58.29 продаден
Апартамент F29 F 1 спалня 5 етаж 55.5 9.21 64.71 продаден
Апартамент G25 G 1 спалня 5 етаж 47.7 7.92 55.62 продаден
Апартамент G26 G Студио 5 етаж 40.5 7.14 47.64 продаден
Апартамент G27 G Студио 5 етаж 52.7 9.47 62.17 продаден
Апартамент G28 G 1 спалня 5 етаж 51.6 9.28 60.88 продаден
Апартамент G29 G 1 спалня 5 етаж 54.6 9.44 64.04 продаден

Какво ново