English Language Русский Язык
phones
Dreamville logo

Обява - Временен открит паркинг2019-06-17

О Б Я ВА

 

От

 

„Дриймвил” ООД

 

На основание чл.95, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:  „Временен открит паркинг за 99 броя автомобили“ в УПИ II-1, кв.3 по плана на ЖК „Отдих и култура“, район Западен, гр. Пловдив, ПИ  № 56 784.514.1005

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Западен или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул.”Марица” 122,  ПК 4000.

Обратно към всички новини

Какво ново